#navbar-iframe { height:0px; visibility:hidden; display:none }

Saturday, October 16, 2010

Strategi Untuk Lulus dan Cemerlang Pengajian Perniagaan 1

 PELAJAR LEMAH (Galus)
 •  Study Bab 4 sahaja (KEMAHIRAN PENGURUSAN)
 • Jawab soalan 7 dan soalan 8 sahaja
 • Calon kena mahir sepenuhnya BAB 4 termasuk pengiraan
 • Meliput 5 topik sahaja
 • Boleh capai markah maksima 55 markah 
 • Soalan 7     = 25markah
 • Soalan 8     = 25 markah
 • S1(i)&(j)     =   5 markah
 • JUMLAH   = 55 markah (B+)
 PELAJAR YANG BERPOTENSI CEMERLANG
 • Fokus utama untuk menjawab soalan 2 (wajib), soalan 7 dan soalan 8.
 • Tumpuan utama calon untuk sebahagian Bab 3 dan semua bab 4
 • Boleh capai markah maksima 87.5 markah
 • Soalan 2    =25markah
 • Soalan 2    =25markah
 • Soalan 2    =25markah
 • S(f,g,h)      = 7.5 markah
 • S1 (i,j)       = 5 markah
 • JUMLAH=87.5 MARKAH