#navbar-iframe { height:0px; visibility:hidden; display:none }

Saturday, October 16, 2010

Strategi Untuk Lulus dan Cemerlang Pengajian Perniagaan 2

  PELAJAR LEMAH(Galus)
 • Study Bab 2 sahaja (KEUSAHAWANAN)
 • Jawab soalan 2 dan 4 sahaja
 • Meliputi 8 subtopik sahaja
 • Calon kena mahir sepenuhnya Bab 2
 • Boleh capai markah maksima 53 markah
 • Soalan 2   = 25 markah
 • Soalan 4   = 25 markah
 • Soalan 1c =   3 markah
 • JUMLAH= 53 MARKAH 


PELAJAR YANG BERPOTENSI CEMERLANG
 • Fokus utama untuk menjawab S2(wajib), S4 dan S5  
 • Tumpuan utama calon untuk sebahagian Bab 2 dan semua Bab 3 
 • Boleh Capai markah maksima 80 markah
  S2               = 25m
  S4               = 25m
  S5               = 25m
  S1(C),(D)   = 5m
  Jumlah      = 80(A)